реєстрація кооперативу

Реєстрація кооперативу

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи (далі «кооперативи») створюються та функціонують на основі Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17 липня 1997 року та Закону України «Про кооперацію» від 10 липня 2003 року №1087%І.

Загальні умови створення кооперативу є такі:

 • кооператив створюється його засновниками на добровільних засадах;
 • засновниками кооперативу можуть бути громадяни України та юридичні особи, зареєстровані в Україні;
 • рішення про створення кооперативу приймається його установчими зборами;
 • чисельність членів кооперативу не може бути меншою, ніж три особи.

Державна реєстрація кооперативу здійснюється у порядку, передбаченому для державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, і проводиться відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15 травня 2003 року.

Крок перший

 • правильне написання – СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ДЖЕРЕЛЬЦЕ», скорочена назва СОК «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»;
 • неправильне написання – Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Джерельце», скорочена назва СОК «Джерельце».

Щоби під час державної реєстрації не виникало проблем з назвою кооперативу, перед тим як готувати та нотаріально завіряти статутні документи необхідно звернутись до державного реєстратора відповідної райдержадміністрації з заявою про резервування найменування юридичної особи (кооперативу).

Крок другий

4. Визначення та затвердження юридичної адреси кооперативу. Кооператив може бути зареєстрований за місцем проживання одного із засновників і підтвердженням адреси буде ксерокопія його паспорта. Можна також укласти договір оренди приміщення, де буде розміщений кооператив.

Крок третій

 • реєстраційну картку на проведення державної реєстрації, яка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами (див. додатки);
 • копію рішення про створення кооперативу (копію протоколу установчих зборів, завірену нотаріально);
 • два примірники статуту кооперативу (підписи засновників мають бути нотаріально посвідчені);
 • документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору (з 01.07.2004 року – це 170 грн.) для проведення державної реєстрації кооперативу (копія банківської квитанції або копія платіжного доручення з відміткою банку).

Реєстраційний збір перераховується до місцевого бюджету, але його реквізити необхідно уточнити у державного реєстратора. Особа, яка реєструє кооператив, обов'язково повинна при собі мати паспорт та ідентифікаційний номер. Протягом трьох робочих днів з дня надходження документів державний реєстратор повинен видати свідоцтво про державну реєстрацію кооперативу та один примірник оригіналу статуту з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації кооперативу.

Крок п‘ятий

 

Крок шостий

 • заяву встановленого зразка (береться в управлінні статистики);
 • оригінал статуту;
 • свідоцтво про державну реєстрацію та його нотаріально засвідчена копію;
 • ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів засновників;
 • квитанцію про сплату реєстраційного збору – 25 грн. 94 коп.

При отриманні довідки з «Єдиного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)» особливу увагу необхідно звернути на правильне присвоєння коду та назви організаційно – правової форми кооперативу за КОПФГ. Має бути присвоєний код 350 "Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив".

Для подальшої реєстрації кооперативу необхідно 8 копій довідок, засвідчення однієї копії довідки – 3 грн. 44 коп.

Крок сьомий

 • заява встановленого зразка 1%ОПП у двох примірниках;
 • оригінал статуту та нотаріально засвідчена копія;
 • свідоцтво про державну реєстрацію та його нотаріально засвідчена копія;
 • копія статистичної довідки, засвідчена нотаріально або органом, який її видав;
 • протокол установчих зборів, де буде вказано хто голова кооперативу. Якщо призначений бухгалтер – копія наказу про його призначення;
 • ксерокопії паспортів (4 сторінки) засновників та їх ідентифікаційних номерів.

Крок восьмий

 • заяву встановленого зразка;
 • ескіз печатки;
 • оригінал свідоцтва про реєстрацію та його нотаріально завірену копію,
 • копію довідки органів статистики, завірену нотаріально або органом, що його видав;
 • квитанцію про сплату 59 грн., рахунок видається на місці. Як правило, виготовлення печатки можна замовити безпосередньо у дозвільній системі.

Крок дев‘ятий

 • заяву про відкриття поточного розрахункового рахунку встановленого зразка;
 • картку із зразками підписів голови кооперативу та головного бухгалтера, якщо він є, завірені нотаріально;
 • нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію;
 • копію довідки органу держстатистики, завірену нотаріально або органом, що її видав;
 • копію статуту (нотаріально посвідчену);
 • засвідчену податковим органом копію довідки (форма 4 ОПП) про взяття на облік;
 • довідку про реєстрацію в Пенсійному фонді;
 • ксерокопії паспорта та ідентифікаційного номера засновників;
 • копію протоколу установчих зборів.

Крок десятий

Організаційні питання. Через вкрай низьку соціальну активність сільського населення особливо важливою складовою успішної діяльності кооперативу є його соціальний капітал, тобто дійова ініціативна команда (ядро) з членів кооперативу, яка зможе генерувати та впроваджувати в життя навіть найнереальніші з першого погляду проекти.

-

Матеріальні питання. Найбільшою проблемою розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів вважають відсутність достатніх фінансових та матеріально-технічних ресурсів.-

В--

Source: http://coop.at.ua/publ/silskogospodarskij_kooperativ/10_krokiv_dlja_stvorennja_i_derzhavnoji_reestraciji_silskogospodarskogo_obslugovujuchogo_kooperativu/2-1-0-14Дивитися відео про реєстрація кооперативу

Жити на дачі може стати простіше

Автомобіль у наш час не розкіш, а засіб пересування, а ось гараж, у якому цей автомобіль можна було б сховати від негоди і недоброго погляду, у великих містах поступово стає справжньою розкішшю. Тому питання оформлення гаражів у власність і приватизації земельних ділянок під гаражами для членів гаражних кооперативів з кожним днем стає все більш гострим.

Державна реєстрація права власності на гараж

Часто процедуру державної реєстрації права власності на гараж називають приватизацією гаража, однак таке позначення юридично невірно, оскільки приватизація — це передача державного або муніципального майна у власність приватним особам. Якщо ж Ви є членом гаражного кооперативу, то той кооперативний гараж, яким Ви користуєтеся, і так є Вашою власністю (згідно з пунктом 4 статті 218 Цивільного кодексу Російської Федерації член гаражного кооперативу, інші особи, які мають право на паєнагромадження, які повністю внесли пайовий внесок за гараж, наданий їм кооперативом, набувають право власності на це майно). Погодьтеся, приватизація власного майна — це не зовсім логічно. А ось державна реєстрація права власності — це цілком логічно і навіть дуже корисно.

Чому ж державна реєстрація права власності на гараж так важлива

На даний момент багато власників гаражів не мають на руках правовстановлюючих документів, крім книжки члена кооперативу. За логікою зазначеної вище норми статті 218 Цивільного кодексу, цього документа цілком достатньо для того, щоб бути власником гаража, однак без державної реєстрації та одержання відповідного свідоцтва Ваше право власності буде зводитися до права володіння і користування, але не розпорядження. Тобто без свідоцтва про право власності на гараж Ви не зможете цю нерухомість продати, обміняти і т.д. Варто відзначити, що при відчуженні гаража (зміні його власника) право членства в кооперативі переходить до нового власника разом з нерухомістю.

Як зареєструвати право власності на гараж (оформити гараж у власність)

 1. Звертаємося до голови гаражного кооперативу (ЦК) за довідкою з посиланням на рішення органу місцевого самоврядування про реєстрацію Вашого ЦК.
 2. Звертаємося з отриманої довідкою в Бюро технічної інвентаризації (БТІ), яке виробляє обмір гаража і становить на його підставі технічний опис.
 3. Звертаємося з технічним описом (ТО) і довідкою в Реєстраційну палату, яка на підставі отриманих документів видасть Вам свідоцтво про право власності на об’єкт нерухомого майна, яким є Ваш гараж.

Приватизація (купівля) земельної ділянки під гаражем

Більшість гаражних кооперативів отримували землю під будівництво гаражів на праві безстрокового, тобто постійного користування, тому право власності на них залишається у держави (органів місцевого самоврядування). Щоб стати власником такої земельної ділянки, його необхідно приватизувати (якщо бути точним, викупити з муніципальної або державної власності).

Земельний кодекс РФ встановлює виключне право власника гаража на приватизацію ділянки землі під цим об’єктом нерухомості. Вартість приватизації встановлюється регіональним законодавством і залежить від місця розташування ділянки, але перевищувати його кадастрову вартість вона в будь-якому разі не може. Варто відзначити, що придбати ділянку у власність Ви зможете тільки в тому випадку, якщо Ваш гараж є окремим спорудою з окремим в’їздом, фундаментом і т.д.

Якщо ж у Вашій власності гараж-бокс в єдиному майновому комплексі, то земельна ділянка під таким комплексом є неподільним (рішення про подільності/неподільності приймається місцевими органами земельних відносин та архітектури), і Ви зможете придбати тільки частку в праві спільної часткової власності на всю землю під гаражами кооперативу. Крім того, щодо такого неподільного ділянки можна укласти договір оренди з множинністю осіб на стороні орендаря. Рішення про викуп або оренди такої земельної ділянки приймається загальними зборами членів кооперативу. Для того, щоб викупити землю під гаражами у спільну власність необхідно, щоб право власності всіх членів кооперативу на гаражі було належним чином оформлене.

Як придбати права на ділянку землі під гаражем

 1. Звертаємося із заявою про придбання прав на земельну ділянку (якщо мова йде про приватизацію неподільного ділянки під гаражами, заява повинно бути спільним від імені всіх членів кооперативу) в місцеву адміністрацію. До заяви додаємо, документи, що передбачає «Перелік документів, які додаються до заяви про придбання прав на земельну ділянку, яка перебуває у державній або муніципальній власності і на яких розташовані будинки, будівлі, споруди» , затверджений наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації:
 1. копію паспорта;
 2. копію документа, що засвідчує право представника, якщо заяву подає представник;
 3. свідоцтво про право власності на квартиру (виписка з ЄДРП);
 4. виписку з ЄДРП про права на придбану земельну ділянку (у більшості випадків це право кооперативу на безстрокове користування); якщо зареєстрованих прав на цю ділянку немає, необхідно докласти мотивовану відмову в наданні інформації від органу державної реєстрації (Росреестра);
 5. кадастровий паспорт ділянки, який можна замовити в територіальному органі Федеральної служби державної реєстрації, кадастру і картографії (Росреестре) на підставі правовстановлюючих документів на земельну ділянку — за такими документами звертаємося до голови кооперативу;
 6. копію документа про право безстрокового користування земельною ділянкою або про право оренди (це і є правовстановлюючі документи на землю, зазначені в пункті «е»).
 1. На протязі місяця місцева адміністрація розглядає заяву і приймає рішення про надання ділянки на праві власності або в оренду.
 2. У місячний строк після прийняття рішення місцева адміністрація готує проект договору купівлі-продажу або оренди, який направляє Вас з пропозицією про укладення відповідного договору.
 3. Після укладення договору перехід права власності необхідно зареєструвати в установленому порядку Після проходження цієї процедури Ви стаєте щасливим власником ділянки землі під гаражем або частки в спільній власності членів кооперативу.

© Корнелій Шнапс, спеціально для рмнт.ру

Source: http://www.cre8tivez.org/nedvijimost/garazh-i-zemlya-pid-nim-reyestratsiya-prava-vlasnosti-i-privatizatsiya/Картинки про реєстрація кооперативу з Google, BingЮридична компанія "КФН" надає послуги з реєстрації кооперативів по найкращій ціні!

 

Вартість послуги складає 2 000,00 грн.

 

У вартість (2000 грн) включено:  

 • підбір видів діяльності кооперативу згідно КВЕД;
 • розробка установчих документів (статут, протокол установчих зборів, яким приймається рішення про створення кооперативу);
 • оплата державного мита (реєстраційного збору), необхідного для проведення процедури державної реєстрації кооперативу;
 • оплата послуг нотаріуса, який завіряє підписи засновників (учасників) на статуті;
 • виготовлення печатки кооперативу з одним ступенем захисту;
 • заповнення та подача держреєстратору реєстраційної картки й необхідних документів для проведення процедури державної реєстрації кооперативу.

 

При цьому, базова вартість послуги (2000 грн.) з реєстрації кооперативу передбачає реєстрацію кооперативу з трьома засновниками.

 

Вартість послуги збільшується якщо:

 • кількість засновників більше трьох (за кожного додаткового засновника) - 50 грн.;
 • підвищення рівня захисту печатки (за кожен наступний рівень) - 40 грн.;
 • виготовлення печатки з емблемою (логотипом) кооперативу - 200 грн.;
 • відкриття рахунку в банку (включає підготовку документів та супровід керівника підприємства представником нашої компанії) - 700 грн.

 

У вартість послуги не включено оплату послуг нотаріуса по виготовленню довіреностей.

 

Корисна інформація:

 

Кооператив - юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування.

 

Відповідно до завдань та характеру діяльності кооперативи поділяються на такі типи: виробничі, обслуговуючі та споживчі. За напрямами діяльності кооперативи можуть бути сільськогосподарськими, житлово-будівельними, садово-городніми, гаражними, торговельно-закупівельними, транспортними, освітніми, туристичними, медичними тощо.

 

Засновниками кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, а також юридичні особи України та іноземних держав, які беруть участь у діяльності кооперативів через своїх представників.

 

Рішення про створення кооперативу приймається його установчими зборами.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар зборів.

Чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три особи.

При створенні кооперативу складається список членів та асоційованих членів кооперативу, який затверджується загальними зборами.

Статут кооперативу є правовим документом, що регулює його діяльність.

Кооператив вважається створеним з моменту його державної реєстрації.

  

Володіючи великим досвідом, юридична компанія "КФН", із задоволенням, візьме на себе зобов'язання щодо реєстрації кооперативу, кваліфіковано надасть вказану послугу та проконсультує з питань, пов'язаних зі створенням останнього.  

 

 

Source: http://kfnlaw.com.ua/ua/uslugi-2/registracziya-prav-intelektualnoj-sobstvennosti-2/restraczya-kooperativv-garazhnix-slskogospodarskix-dachnix-toshho.htmlLeave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed