Taryn Simon: The stories behind the bloodlines

Баден баден лікування

Шукайте інформацію за фразою "баден баден лікування"?

Ми допоможемо Вам!


Відео по фразі баден баден лікування

Що Ви можете знайти на YouTube:

Taryn Simon: The stories behind the bloodlines

Статті по фразі баден баден лікування

Які статті можна знайти на Google по фразі баден баден лікування:

МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РЕГІ

імені академіка СТЕПАНА ДЕМ'ЯНЧУКА

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ'Я, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Кафедра фізичної реабілітації

Контрольна робота

з навчальної дисципліни

“Нетрадиційні методи оздоровлення”

Тема: “Лікування мінеральними водами”

-го курсу (ФР – )

Перевірив канд. мед. наук,

Рівне – 2003Лікування мінеральними водами

Водолікування відоме з найдавніших часів. Перші відомості про нього містяться в індуістських Ведах (1500 років до н.е.). Прісною і мінеральною водою користувалися для гігієнічних і лікувальних цілей древні ассирійці, вавілонці, єгиптяни. У Древній Греції техніку водолікування удосконалив Гіппократ, а пізніше воно було перенесено в Древній Рим і поступово поширилося по усьому світі.

Принцип водолікування заснований на тому, що вода, володіючи високою теплоємністю, великою теплопровідністю і конвекцією, добре розчиняючи різні солі і гази, при впливі на організм через нервові рецептори шкіри викликає доброчинні хімічні і біохімічні зміни в організмі.

Мінеральні води, підземні (іноді поверхневі) води, що характеризуються підвищеним змістом біологічно активних мінеральних (рідше органічних) компонентів і які володіють специфічними фізико-хімічними властивостями (хімічний склад, температура, радіоактивність і ін.), завдяки яким вони спричиняють на організм людини лікувальну дію. У залежності від хімічного складу і фізичних властивостей мінеральні води використовують у якості зовнішнього чи внутрішнього лікувального засобу.

Закономірності утворення і поширення. Процес утворення мінеральних вод дуже складний і ще недостатньо вивчений. При характеристиці генезису мінеральні води розрізняють походження самої підземної води, що є присутні у ній гази і утворення її іонно-сольового складу.

У формуванні мінеральних вод беруть участь процеси інфільтрації поверхневих вод, поховання морських вод під час опадонакопичення, вивільнення конституційної води при регіональному і контактовому метаморфізмі гірських порід і вулканічні процеси. Склад мінеральних вод обумовлений історією геологічного розвитку, характером тектонічних структур, літології, геотермічних умов і інших особливостей території. Найбільш могутні фактори, що обумовлюють формування газового складу мінеральних вод — метаморфічні і вулканічні процеси. Летучі продукти, що виділяються під час цих процесів, (CO2, HCl і ін.) надходять у підземні води і додають їм високу агресивність, що сприяє вилуджуванню вміщаючих порід і формуванню хімічного складу, мінералізації і газонасиченості води. Іонно-сольовий склад мінеральних вод формується при участі процесів розчинення соленосних і карбонатних відкладень, катіонного обміну й ін. Гази, розчинені в мінеральних водах, служать показниками геохімічних умов, у яких йшло формування даної мінеральної води. У верхній зоні земної кори, де переважають окисні процеси, мінеральні води містять гази повітряного походження — азот, кисень, вуглекислоту (у незначному обсязі). Вуглицеводневі гази і сірководень свідчать про відбудовну хімічну обстановку, властиву більш глибоким надрам Землі; висока концентрація вуглекислоти дозволяє вважати утримуючу її воду метаморфічної обстановки, що сформувалася в умовах.

На поверхні Землі мінеральні води виявляються у виді джерел, а також виводяться з надр свердловинами (глибини можуть досягати декількох км). Для практичного освоєння виявляються родовища підземних мінеральних вод зі строго визначеними експлуатаційними можливостями (експлуатаційними запасами).

На території України і зарубіжних країн виділяються провінції мінеральних вод, кожна з який відрізняється гідрогеологічними умовами, особливостями геологічного розвитку, походженням і фізико-хімічними характеристиками мінеральних вод. Досить ізольовані пластові системи артезіанських басейнів являють собою провінції солоних і ропних вод різноманітного іонного складу з мінералізацією до 300-400 г/л (іноді до 600 г/л); вони містять гази відбудовної властивості (вуглеводні, сірководень, азот). Складчасті регіони й області омолоджених платформ відповідають провінціям вуглекислих мінеральних вод (холодних і термальних) різного ступеня мінералізації. Області прояву новітніх тектонічних рухів відносяться до провінції азотних слабо мінералізованих лужних, часто кременистих і інших вод.

Роль води в організмі людини. Кожна мінеральна вода складається зі звичайної води, газів і розчинених у ній твердих мінеральних і органічних речовин.

Роль води в організмі людини. Вода - не простий, байдужний розчинник, а особливе середовище, без якого не можуть протікати життєві процеси організму. Голодуючий може втратити весь жир, глікоген і половину білків і все-таки продовжувати жити, а втрата 10% води приводить до загибелі організму.

В організмі людини найбільшою по вазі складовою частиною є вода. Кількість її в тілі зародка на початку утробного періоду близько 90% загальної маси, у немовлят знижується до 70-75% і поступово доходить до 60% у дорослих. Вода міститься в клітках тіла й у міжклітинних просторах.

В результаті вживання мінеральної води відбувається сумарна дія солей, що містяться в ній, і інших речовин, що проникають через слизову оболонку в кров.

Хімічний склад кліток різний. У ядрі їх є фосфор. В еритроцитах значне місце належить залізу, калію і фосфору, у міжклітинній рідині - натрію і хлору. Білок щитовидної залози характеризується своїм з'єднанням з йодом.

Очевидно, усі ці речовини, надходячи в організм із мінеральною водою, можуть диференціювати, проникати у відповідні тканини. Так само, як і при звичайних умовах травлення і засвоєння їжі і питва поповнювати запас у тих клітках, тканинах і органах, що у них найбільше бідують і в яких мають місце порушення обміну саме цих речовин.

Однак виходить, що не завжди можна ввести в організм речовини, недолік яких є причиною виниклого патологічного процесу, щоб його усунути. Так, наприклад, при рахіті кальцій, що вводиться в надлишку, не засвоюється організмом.

Вода сама по собі необхідна для життєдіяльності організму. Але існує вода, що володіє особливими цілющими властивостями. На місці джерел цілющої води зараз розміщені світові курорти, такі, як Карлові Вари, Баден-Баден, Ніцца, Крим, Сергієвські мінеральні води (у Самарській області), Марціальні води в Карелії, Кавказькі мінеральні води й інші, не менш відомі здравниці.

Історія найвідоміших джерел цілющої води іде в глиб століть. На території Європи, Росії, Середньоазіатських країн існує велика кількість курортів з мінеральними джерелами з багатовіковою традицією лікування і користування!

Увесь цей час властивості мінеральних вод з різних джерел вивчалися і застосовувалися на практиці при багатьох хворобах. Сучасна медицина дає повний опис мінеральних вод і показання для їхнього застосування.

З лікувальними цілями (як зовнішньо, так і всередину) застосовують найрізноманітніші мінеральні води. Їхні властивості, класифікацію, критерії оцінки терапевтичного впливу на організм при різних захворюваннях вивчає і розробляє бальнеологія. До лікувального відносять тільки ті мінеральні води, зміст хімічних компонентів і фізичні властивості яких відповідають прийнятим нормам, розробленим на основі багаторічного досвіду лікувального застосування і спеціальних досліджень. В результаті вживання мінеральної води відбувається сумарна дія солей, що містяться в ній, і інших речовин, що проникають через слизову оболонку в кров.

Бальнеотерапія (від лат. balneum — купання і терапія), зовнішнє лікування мінеральними водами. Іноді до бальнеотерапії неправильно відносять грязелікування, морські ванни, купання в лиманах, у ропі солоних озер (ропні ванни). Мінеральні води діють на організм температурою, хімічним складом, гідростатичним тиском. Крім того, нервові рецептори піддаються роздратуванню газами (CO2, H2S, NO2 і радіоактивними речовинами (радон), що проникають через шкіру, слизові оболонки і дихальні шляхи в кров. Мінеральні води при бальнеотерапії застосовують у вигляді ванн при захворюваннях серцево-судинної системи й інших внутрішніх органів, нервової системи, органів руху й опори, шкірних захворюваннях. Протипоказання: порушення кровообігу вище I-II ступеня, інфекційні захворювання в гострій стадії, злоякісні пухлини, туберкульоз в активній фазі, цирози печінки, хронічні захворювання нирок, хвороби крові в гострій стадії, різке загальне виснаження.

Характеристика і класифікація мінеральних вод. Проводиться по їхньому хімічному складі і фізичних властивостях. При цьому враховується загальна мінералізація, іонний і газовий склад, радіоактивність, температура, реакція середовища. По кількості компонентів у грамах на один літр розрізняють мінеральні води: слабкої мінералізації (1-2 г/л), малої мінералізації 2- г/л), середньої (5-15 г/л) і високої мінералізації (15- г/л).

Ступінь мінералізації води багато в чому визначає можливості її лікувального застосування. Зміст мінеральних речовин більш 10-12 г/л у хлоридних водах є максимальним для використання їх у натуральному вигляді при внутрішньому вживанні. Води високої мінералізації застосовуються для ванн.

Ефективність лікування слабо мінералізованими водами обумовлена не їхнім іонним складом, а змістом органічних біологічно активних речовин, кремнієвої кислоти, радіоактивністю, підвищеною температурою.

Іонний склад мінеральних вод може бути найрізноманітнішим, але основне значення мають іони хлору, натрію, кальцію, магнію. Газовий склад вод залежить від кількості вільного чи розчиненого газу, однак для лікувального застосування важлива наявність вуглекислого газу, сірководню, азоту, метану. Біологічно активні речовини, незважаючи на незначну їхню кількість у воді, грають дуже важливу роль: при внутрішньому прийомі найбільш активні йод, бром, залізо, фтор, миш'як. Органічні речовини містяться в мало мінералізованих водах у вигляді гумінов, бітумів, фенолів. Радіоактивні мінеральні води характеризуються підвищеною кількістю радону, а їхню лікувальну дію обумовлюють короткоживучі продукти його розпаду, в основному альфа-випромінювання.

Основні показання до прийому мінеральної води різні для різних джерел.

На всіх курортах, джерелах, а також на мінеральній воді у пляшках показання і протипоказання до її вживання обов'язково вказуються.

Лікувальна дія мінеральних вод. Мінеральні води впливають на організм людини всім комплексом розчинених у них речовин, а наявність специфічних біологічно активних компонентів (CO2, H2S, As і ін.) і особливих властивостей визначає часто методи їхнього лікувального використання. Як основні критерію оцінки лікування мінеральними водами у курортології прийняті особливості їхнього хімічного складу і фізичних властивостей, що одночасно служать найважливішими показниками для їхньої класифікації.

Мінералізація мінеральних вод, тобто сума всіх розчинних у воді речовин — іонів, біологічно активних елементів (крім газів), виражається в грамах на 1 л води. По мінералізації розрізняють: слабо мінералізовані мінеральні води (1-2 г/л), малої (2-5 г/л), середньої (5-15 г/л), високої (15-30 г/л) мінералізації, ропні мінеральні води (35-150 г/л) і міцно ропні (150 г/л і вище). Для внутрішнього застосування використовують звичайно мінеральні води з мінералізацією від 2 до 20 г/л.

По іонному складу мінеральні води поділяються на хлоридні (Cl-), гідрокарбонатні (HCO3-), сульфатні (SO42-), натрієві (Na+), кальцієві (Ca2+), магнієві (Mg2+) у різних сполученнях аніонів і катіонів. По наявності газів і специфічних елементів виділяють наступні мінеральні води: вуглекислі, сульфідні (сірководневі), азотні, бромисті, йодисті, залозисті, миш'яковисті, кремнієві, радіоактивні (радонові) і ін. По температурі розрізняють мінеральні води холодні (до 20 °С), теплі (20—37 °С), гарячі (термальні, 37—42 °С), дуже гарячі (високотермальні, від 42 °С і вище). У медичній практиці велике значення додають змісту органічних речовин у маломінералізованих водах, тому що вони визначають специфічні властивості мінеральних вод. Зміст цих речовин понад 40 мг/л роблять мінеральні води не придатними для внутрішнього застосування. Розроблено спеціальні норми, що дають можливість оцінювати придатність природних вод для лікувальних цілей.

Склад мінеральних вод указують по формулі, запропонованої радянськими вченими М. Г. Курловим і Э. Э. Карстенсом. На початку формули дається зміст газу (CO2, H2S і ін.) і активних елементів (Br, I, Fe, As і ін.) у грамах на 1 л. Радіоактивність виражається в одиницях чи Маху в расп/сек×м3 (1 од. Маху = 1,3×104 расп/сек×м3). Ступінь мінералізації позначається знаком М (сума аніонів, катіонів і недисоційованих молекул) і виражається в грамах. Відношення переважних аніонів і катіонів зображується у вигляді умовного дробу, у чисельнику якої — переважні аніони, у знаменнику — катіони. Наприкінці формули вказується температура (Т) води мінерального джерела при виході в градусах Цельсія, а також водневий показник (p).

Мінеральні води використовують на курортах для питного лікування, ванн, купань у лікувальних басейнах, усіляких душів, а також для інгаляцій і полоскань при захворюваннях горла і верхніх дихальних шляхів, для зрошення при гінекологічних захворюваннях і т.п. Мінеральні води застосовують усередину і поза межами курорту, коли користуються привізними водами, розлитими в пляшки. Налита в пляшки вода насичується двоокисом вуглецю для збереження її хімічних властивостей і смакових якостей; вона повинна бути безбарвною, абсолютно чистою; пляшки з мінеральною водою зберігають у горизонтальному положенні в прохолодному місці. Лікування пляшковими мінеральними водами повинне сполучатися з дотриманням визначеного режиму, дієти і використанням додаткових лікувальних факторів (фізіотерапії, медикаментозного лікування, гормональної терапії і т.п.).

Мінеральні води, переважно невисокої мінералізації й утримуючі іони кальцію, володіють вираженим діуретичною (сечогінною) дією і сприяють виведенню з нирок, ниркових балій і сечового міхура бактерій, слизу, піску і навіть дрібних конкрементів. Застосування мінеральних вод протипоказано, наприклад, при звуженні стравоходу і воріт шлунку, різкому опущенні шлунка, серцево-судинних захворюваннях, що супроводжуються набряками, порушеннях видільної здатності нирок і т.д. Лікування мінеральними водами повинно проводитися по призначенню лікаря і під лікарським контролем.

У Європі вуглекислі мінеральні води поширені в Центральній Франції (курорт Віші й ін.), ФРН (Бад-Наухейм, Бад-Емс, Вильдунген), Чехії (Карлові-Вари, Марианскі-Лазні й ін.). Гідросульфітні азотні теплі і гарячі мінеральні води маються на границі Франції й Іспанії в Піренеях, на французькому курорті Екс-ле-Бен, у Чехії (Теплиці); в Угорщині гарячі азотні води використовують у Будапешті, у Болгарії — в околицях Софії і т.д. Багато виходів азотних гарячих мінеральних вод є в районах недавньої вулканічної діяльності (США, Ісландія, Італія, Нова Зеландія й ін.). Сірководневі мінеральні води зустрічаються у ФРН (Ахен), Австрії (Баден), Румунії (Беіле-Еркулане), Туреччини (Бурса).

Штучні мінеральні води виготовляють з хімічно чистих солей строго за аналогією зі складом природних. Однак повної тотожності складу штучних і природних мінеральних вод не досягнуто. Особливі утруднення представляє імітація складу розчинених газів і властивостей колоїдів. Зі штучних мінеральних вод широке поширення одержали лише вуглекислі, сірководневі й азотні, котрі застосовують головним чином для ванн. Центральним інститутом курортології і фізіотерапії (Москва) запропоновані методи готування деяких питних мінеральні води, що мають високу терапевтичну цінність (типу Єсентуки № 17, Боржомі, Баталинської); однак штучні питні мінеральні води не одержали широкого застосування тому що з кожним роком кількість бальнеологічних питних курортів і свердловин, що виводять мінеральні води, збільшується і відповідно зростає розлив мінеральних вод. Деякі мінеральні води застосовують у якості освіжаючого, добре тонізуючого столового напою, що сприяє підвищенню апетиту й вживали замість прісної води, без яких-небудь медичних показань. У ряді районів Росії звичайна питна вода досить сильно мінералізована і цілком обґрунтоване вживання її як столовий напій. Можна використовувати в якості столових мінеральних вод хлоридно-натрієвого типу з мінералізацією не вище 4—4,5 г/л (для гідрокарбонат них вод — близько 6 г/л).

Столові води малої мінералізації (менш грама на літр) є екологічно чистим продуктом. Їхнє безсумнівне достоїнство - можливість застосування як для готування їжі, так і для вживання в якості чистого прохолодного напою. Це особливо актуально в наші дні: сучасні мегаполіси характеризуються значним забрудненням навколишнього середовища і підвищеною концентрацією шкідливих речовин у

Source: http://altarta.com/06_21/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d1%96-%d0%bb%d1%96%d0%ba%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b2-%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96%d1%97-%d0%ba%d0%b0/
Весна — час кохання і розквіту, тільки я чомусь перестала спати ночами зовсім не через любовної лихоманки. Коли тіло приймало горизонтальне положення, голова категорично відмовлялася вимикатися, по сотому колу прокручуючи «відеофільм» на популярні теми: рішення робочих ситуацій і сімейні завдання, які із завидною постійністю підкидали дорослішаючі діти. «Ну, це ж треба так довести себе!» — Похитавши головою, прорік мій доктор після обстеження. А потім тоном, що не терпить заперечень, прорік: «Терміново — відпочивати! Інакше я ні за що не ручаюся!» Після цього намічався відпочинок і лікування в санаторії Карпати.

Алмаз неограненний

Відпочинок було вирішено поєднати з санаторно-курортним лікуванням, і оскільки доктор рекомендував попити Шаянські мінеральні водичку, я вирушила в Закарпатті.

І ось ми в’їжджаємо в село Шаяни по брукованою бруківкою дорозі. За указом австро-угорського уряду вона була вимощена ще 150 років тому. Примітно, що подібні дороги прокладали тільки до міст повітового значення. Чим же так відзначилося маленьке село, загублене серед карпатських гір? Виявляється, тут була знайдена мінеральна вода з унікальними властивостями. З цього часу починається курортна історія Шаян. На шаянські води їхали з самого Відня, хоча в той час вже гриміли славою такі знамениті курорти, як Баден-Баден і Карлові Вари.

Уже в радянський час мінеральна вода «Шаянська» стала розливатися в бутлі і розвозитися по країні, також був побудований санаторій для лікування шлунково-кишкових захворювань і порушень обмінних процесів.

На жаль, можливості курорту залишилися нерозкритими. Після відходу на пенсію людини, який просидів майже півстоліття в кріслі головлікаря, за його кабінетом були виявлені дві коробки з апаратами УЗД. Вони так і простояли нерозпечатаними! Зрозуміло, що ні про який розвиток санаторної історії краю з таким станом справ не йшлося!

Відродження Шаянського бальнеологічного курорту почалося зовсім недавно, зате дуже інтенсивно: за останнє десятиліття в селі виросли не вдома — палаци (!) Представників українського істеблішменту, як завжди швидко зорієнтуватися в оцінці багатства і чистоти цього краю. Але приїхати відпочити і підлікуватися сюди цілком по кишені кожному, хто розуміє цінність такого відпочинку для здоров’я. Одним з кращих на Шаянському курорті сьогодні по праву вважається санаторій «Карпати» з сучасним лікувально-оздоровчим центром, в якому працює команда кращих фахівців. «Карпати» не схожа на звичайний санаторій. Відчуття, швидше, як на розкішній, упорядкованій дачі. З тією лише різницею, що тут ваша головна турбота — відвідувати лікувальні процедури і відпочивати в своє задоволення. Мотоскутер і гірські велосипеди, більярд, великий теніс, ігровий майданчик і казковий будиночок для дітвори, відкритий басейн і озеро, в якому можна не тільки порибалити (водиться навіть білий амур!), А й покататися на катамарані. А любителів лазні чекає розігріта за всіма правилами російська лазня на дровах, і тут же поруч для контрасту — студений гірський потік!

Зачарована долина

Найперше чуттєве сприйняття цього місця для відпочинку та лікування в санаторії Карпати — непереборне бажання прилягти під найближчу вікову смереку і, відкинувши всі умовності, поспати годинку-другу. Так діє кисневий коктейль на всіх, хто звик просиджувати дні безперервно за моніторами в задушливих офісах і на ділових зустрічах. Повітря напоєне ароматом букового лісу, пухнастим килимом покриває мальовничі гори. Тут не буває поганої погоди: долина, де розташований курорт, як чаша, укрита з усіх боків, крім східної, горами, які місцеві ласкаво називають Шаян, Шаяніха і Шаяненок. Саме це природне розташування створює власний унікальний мікроклімат з м’якою і безвітряної погодою. Вже через пару днів з вами почнуть відбуватися метаморфози: проблеми і турботи перестануть розбирати вас «на шматочки», а думки потечуть плавно і розмірено. За «Карпати» закріпилася слава місця, куди їдуть люди, «згорілі на роботі». Тут за тиждень-другий можна відновитися буквально «з попелу». Відчуваєш себе акумулятором: спочатку повністю розряджаєшся, очищаючись від накопиченого сміття, ментального і фізичного, і тільки потім починається енергетична підзарядка. Територія санаторію в 7 га дозволяє навіть у високий сезон не втрачати відчуття, що ти «один на один» з природою, а навколо тільки небо, гори, ліс і стрімкі води гірської річки Кільберн.

ШКТ вам скаже спасибі!

Що ж стосується фізичного очищення, то і тут зміни ви відчуєте досить швидко. Млявий кишечник, зайва вага, порушення обміну речовин — наша плата за образ життя, який ми для себе обрали. І впоратися з метаболічним кризою не допоможуть ніякі таблетки. А ось мінеральна вода «Шаянська» робить це без особливих зусиль. Потрібно тільки проконсультуватися у лікаря і справно пити водичку. До речі, в «Карпатії» встановлено сучасний електронний бювет (в Україні таких всього п’ять), який дозволяє уникнути контакту з повітрям. Вода не окислюється, підігрівається до індивідуально необхідної температури і зберігає свої цілющі якості.

Вуглекисла гідрокарбонатно-натрієва мінеральна вода «Шаянська № 4» і «Шаянська № 242» за своїм складом наближається до таких відомих мінеральних вод, як «Боржомі», «Єсентуки» та «Віші-Селестон» (Франція), проте належить до Диліжанського типу мінеральних вод (Вірменія) через наявність у її складі метакремнієвої кислоти. Причому метакремнієва кислота присутня в «Шаянської» в колоїдної формі, що підсилює її лікувальні властивості. Основний принцип дії — у нейтралізації підвищеної кислотності шлунка, що сприяє нормалізації роботи жовчного міхура та підшлункової залози. Тому «Шаянська» не лише насичує організм цінними мінеральними речовинами, але й допомагає звільненню від шлаків, токсинів і піску в нирках.

Лікування в задоволення!

Особливий вид симбіозу лікування і задоволення — це мінеральні ванни. По-перше, вони доповнюють основне лікування завдяки своїм властивостям розслаблювати, поліпшувати обмінні процеси, відновлювати виснажені сили організму. По-друге, і це головне, у вас різко підвищується власна самооцінка. Коли ви востаннє відключали контролюючу функцію мозку і дозволяли тілу слідувати ЙОГО справжнім потребам? Мінеральна, хвойна, перлова, винна, молочна ванна (вибирайте те, що до душі!) Допоможуть повернути те, що ви самій собі заборгували.

Спелеотерапія (ще один лікувальний напрямок, який гідно представлене в санаторії) ефективно бореться з алергічними захворюваннями дихальних шляхів: риніти, бронхіти та астму. У відділі відпочинку і лікування в санаторії Карпати працює унікальна соляна камера, аналог в

Source: http://xreferat.com/55/4023-1-l-kuvannya-m-neral-nimi-vodami.html

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed