Онкология в Германии http://www.is-zd.ru

Лечение онкологии в германии

Информацию по фразе "лечение онкологии в германии"?


Статьи - лечение онкологии в германии

Venecijaneri su ukras svakog enterijera Montiraju se u okvir prozora sa unutrašnje strane Namenjeni su za sve vrste stolarije, bez obzira na materijal Kontrolišu pravac i količinu svetlosti i predstavljaju idealno rešenje za sve tipove otvora

Trakaste zavese

Trakaste zavese su sastavljene od traka koje su široke 127 mm. Proizvode se u 30-40 različitih boja i dezena.

Materijal od koga se izrađuju trakaste zavese je plastificirana tkanina. Osobine trakastih zavesa su: antistatičnost, ne skupljaju prašinu, bez mirisa su i lake za održavanje. Osim od tkanine, postoje i PVC i aluminijumske trakaste zavese.

Trakaste zavese su jednostavne za rukovanje. Podešavaju se pomoću dva kanapa koji služe za rotiranje traka po vertikalnoj osi (osvetljenje ili zamračenje) i za povlačenje traka po garnišni (za sklanjanje u stranu i oslobađanje prostora).

Veličine u kojima se trakaste zavese izrađuju su od 1 m2 do 20 m2. Postoje različiti vidovi montaže i zatvaranja trakastih zavesa tako da se mogu prilagoditi svakom prostoru.

Iako su prvenstveno namenjene za dekoraciju poslovnog prostora, trakaste zavese sve češće nalaze primenu i u privatnim stanovima.

Venecijaneri su ukras svakog enterijera Montiraju se u okvir prozora sa unutrašnje strane Namenjeni su za sve vrste stolarije, bez obzira na materijal Kontrolišu pravac i količinu svetlosti i predstavljaju idealno rešenje za sve tipove otvora

Vršimo ugradnju trakastih zavesa na području Beograda i okoline, a po potrebi i na celoj teritoriji Srbije

Source: https://www.bsi.si/poslovanje-bank-in-podjetij.asp?MapaId=996Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Kreditne institucije ter registra plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja

Banke v Sloveniji

Hranilnice v Sloveniji

Kreditne institucije držav EGP v Sloveniji

Predstavništva kreditnih institucij v Sloveniji

Posebne finančne institucije držav EGP v Sloveniji

Kreditni posredniki

Nadzorniška razkritja

Predpisi za področje nadzora

Skrbni pregled bank in ukrepi

Jamstvo za vloge v bankah

Plačilni in poravnalni sistemi

Bankovci in kovanci

Centralni kreditni register

Abanka

Abanka d.d. ima dovoljenje za opravljanje bančnih storitev po 5. členu Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2). Bančne storitve so storitve sprejemanja depozitov in drugih vračljivih sredstev od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun. Banka ima dovoljenje za opravljanje vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev. Banka lahko opravlja naslednje vzajemno priznane finančne storitve po 5. členu ZBan-2: 1. sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev;  2. dajanje kreditov, ki vključuje tudi: – potrošniške kredite, – hipotekarne kredite, – odkup terjatev z regresom ali brez njega (factoring), – financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting); 4. plačilne storitve; 5. izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (na primer potovalnih čekov in bančnih menic), v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz prejšnje točke; 6. izdajanje garancij in drugih jamstev; 7. trgovanje za svoj račun ali za račun strank: - z instrumenti denarnega trga, - s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli, - s standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami, - z valutnimi in obrestnimi finančnimi instrumenti, - s prenosljivimi vrednostnimi papirji; 8. sodelovanje pri izdaji vrednostnih papirjev in storitve, povezane s tem; 9. svetovanje in storitve v zvezi z združitvami in nakupom podjetij; 11. svetovanje v zvezi z upravljanjem naložb; 12. hramba vrednostnih papirjev in druge storitve, povezane s hrambo; 13. kreditne bonitetne storitve: zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti; 14. oddajanje sefov; 15. investicijske storitve in posli ter pomožne investicijske storitve po ZTFI. Banka lahko opravlja naslednje dodatne finančne storitve po 6. členu ZBan-2: 1. posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic po zakonu, ki ureja zavarovalništvo; 3. upravljanje pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje; 4. skrbniške storitve po zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje; 6. zastopanje pri finančnem zakupu (leasingu) in - administrativne storitve za investicijske sklade.

Addiko Bank

Addiko Bank d.d. ima dovoljenje za opravljanje bančnih storitev po 5. členu Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2). Bančne storitve so storitve sprejemanja depozitov in drugih vračljivih sredstev od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun. Banka ima dovoljenje za opravljanje vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev. Banka lahko opravlja naslednje vzajemno priznane finančne storitve po 5. členu ZBan-2: 1. sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev;  2. dajanje kreditov, ki vključuje tudi: – potrošniške kredite, – hipotekarne kredite, – odkup terjatev z regresom ali brez njega (factoring), – financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting); 4. plačilne storitve; 5. izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (na primer potovalnih čekov in bančnih menic), v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz prejšnje točke; 6. izdajanje garancij in drugih jamstev; 7. trgovanje za svoj račun ali za račun strank: - z instrumenti denarnega trga, - s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli, - s standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami, - z valutnimi in obrestnimi finančnimi instrumenti, - s prenosljivimi vrednostnimi papirji; 8. sodelovanje pri izdaji vrednostnih papirjev in storitve, povezane s tem; 9. svetovanje in storitve v zvezi z združitvami in nakupom podjetij; 11. upravljanje naložb in svetovanje v zvezi s tem; 13. kreditne bonitetne storitve: zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti; 14. oddajanje sefov; 15. investicijske storitve in posli ter pomožne investicijske storitve po ZTFI. Banka lahko opravlja naslednje dodatne finančne storitve po 6. členu ZBan-2: 1. posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic po zakonu, ki ureja zavarovalništvo; 6. posredovanje finančnega zakupa (leasinga).

Banka Intesa Sanpaolo d.d.

Banka Intesa Sanpalo d.d. ima dovoljenje za opravljanje bančnih storitev po 5. členu Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2). Bančne storitve so storitve sprejemanja depozitov in drugih vračljivih sredstev od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun.  Banka ima dovoljenje za opravljanje vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev. Banka lahko opravlja naslednje vzajemno priznane finančne storitve po 5. členu ZBan-2: 1. sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev;  2. dajanje kreditov, ki vključuje tudi: – potrošniške kredite, – hipotekarne kredite, – odkup terjatev z regresom ali brez njega (factoring), – financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting); 3. finančni zakup (lizing, najem);  4. plačilne storitve in storitve izdajanja elektronskega denarja;  5. izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (na primer potovalnih čekov in bančnih menic), v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz prejšnje točke; 6. izdajanje garancij in drugih jamstev; 7. trgovanje za svoj račun ali za račun strank: - s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli, - s standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami, - z valutnimi in obrestnimi finančnimi instrumenti,    trgovanje za svoj račun: - z instrumenti denarnega trga, - s prenosljivimi vrednostnimi papirji; 11. svetovanje v  zvezi z naložbami (investicijsko svetovanje); 12. druge storitve, povezane s hrambo; 14. oddajanje sefov; 15. investicijske storitve in posli ter pomožne investicijske storitve po ZTFI.    Banka lahko opravlja naslednje dodatne finančne storitve po 6. členu ZBan-2: 1. posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic po zakonu, ki ureja zavarovalništvo; 2. storitve upravljanja plačilnih sistemov; 3. upravljanje pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje; 4. skrbniške storitve po zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje in - skrbniške storitve po zakonu, ki ureja varstvo kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb; 6. zastopanje pri finančnem zakupu (leasingu), - administrativne storitve za investicijske sklade, - trženje enot investicijskih skladov in - storitve odvisnega borznoposredniškega zastopnika.

Banka Sparkasse

Banka Sparkasse d.d. ima dovoljenje za opravljanje bančnih storitev po 5. členu Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2). Bančne storitve so storitve sprejemanja depozitov in drugih vračljivih sredstev od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun.  Banka ima dovoljenje za opravljanje vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev. Banka lahko opravlja naslednje vzajemno priznane finančne storitve po 5. členu ZBan-2: 1. sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev;  2. dajanje kreditov, ki vključuje tudi: – potrošniške kredite, – hipotekarne kredite, – financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting); 4. plačilne storitve; 5. izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (na primer potovalnih čekov in bančnih menic), v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz prejšnje točke; 6. izdajanje garancij in drugih jamstev; 7. trgovanje za svoj račun ali za račun strank: - s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli; trgovanje za svoj račun: - z instrumenti denarnega trga; 11. svetovanje v  zvezi z naložbami (investicijsko svetovanje); 13. kreditne bonitetne storitve: zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti; 15. investicijske storitve in posli ter pomožne investicijske storitve po ZTFI. Banka lahko opravlja naslednje dodatne finančne storitve po 6. členu ZBan-2: 1. posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic po zakonu, ki ureja zavarovalništvo; 5. kreditno posredništvo pri potrošniških in drugih kreditih; 6. trženje investicijskih skladov, prodajo investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov; - posredovanje finančnega zakupa (leasinga).

Deželna banka Slovenije

Deželna banka Slovenije d.d. ima dovoljenje za opravljanje bančnih storitev po 5. členu Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2). Bančne storitve so storitve sprejemanja depozitov in drugih vračljivih sredstev od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun. Banka ima dovoljenje za opravljanje vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev. Banka lahko opravlja naslednje vzajemno priznane finančne storitve po 5. členu ZBan-2: 1. sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev;  2. dajanje kreditov, ki vključuje tudi: – potrošniške kredite, – hipotekarne kredite, – odkup terjatev z regresom ali brez njega (factoring), – financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting); 4. plačilne storitve; 5. izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (na primer potovalnih čekov in bančnih menic), v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz prejšnje točke; 6. izdajanje garancij in drugih jamstev; 7. trgovanje za svoj račun ali za račun strank: - z instrumenti denarnega trga, - s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli, - s standardiziranimi terminskimi pogodbami in opci

Source: http://www.venecijaneri.net/trakaste-zavese/Видео - лечение онкологии в германии

Что Вы можете найти на YouTube:

Онкология в Германии http://www.is-zd.ru

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed