Szybka Bomba na temat Winstrolu

Cena winstrol

Looking for "cena Winstrol"?


Articles - cena Winstrol

What articles can you find on Google about cena Winstrol:

Primobolan

Primobol - 5amp/100mg Primobolan Scitec - 10ml/100mg

Primobolan Depot - Enantan metenolonu

Okres aktywnego półtrwania: 10 - 14 dni

Klasyfikacja: Steryd anaboliczno- androgenny (iniekcyjny)

Dawki: Mężczyźni 200 - 400mg / tydzień, kobiety 50 - 100mg / tydzień

Trądzik: Bardzo rzadko

Retencja wody: Niska

Podwyższone ciśnienie krwi: Rzadko

Toksyczność: Niska

Konwersja do DHT: Nie

Wpływ na oś podwzgórze-przysadka-jądra: Tak

Enantan metenolonu to środek znany wszystkim pod nazwą Primobolan depot. Jest anabolikiem polecanym osobom, które mocno obawiają się szkodliwości sterydów. Chętnie używany również przez osoby starsze,które chcą sobie delikatnie pomóc :). Zaletą Primobolanu jest jego bezpieczeństwo, stąd często sięgają po niego kobiety (choć tutaj bardziej wskazana jest forma doustna, ponieważ łatwiej kontroluje się stężenie środka we krwi). W rozsądnych dawkach ryzyko efektów ubocznych praktycznie nie istnieje. Przy wysokich dawkach rzędu 600mg na tydzień trzeba już brać pod uwagę możliwość wystąpienia pewnych problemów. Mimo, że Primobolan ma również wady, uważany jest za jeden z najbezpieczniejszych anabolików na rynku. Jest jednak ciężko dostępny, ze względu na wysoką cenę często podrabiany. Nie jest to środek, na którym kulturysta może zrobić dużą masę, więc często łączy się go z silniejszymi androgenami jak metandienon, testosteron itd.

Chętniej jest jednak używany w cyklach na poprawę definicji. Razem np. z winstrolem, trenbolonem wpływa na znaczną poprawę wyrazistości mięśnia. Oczywiście możliwość kombinacji jest większa.

Primobolan ma tę zaletę, że nie aromatyzuje do estrogenu ani nie przekształca się do progesteronu, stąd efekty uboczne z tym związane mogą zostać pominięte :)

Następstwem braku aromatyzacji jest oczywiście słaby przyrost, jednak zawsze będzie on dobrej jakości. W związku ze słabym hamowaniem produkcji własnego testosteronu, przyrosty uzyskane na primobolanie utrzymują się dość długo. Stosujący Primobolan zauważą również wzrost siły – nie ma jednak mowy tutaj o robieniu rekordów :). Oczywiście w wielu przypadkach będzie konieczne odblokowanie, mimo że panuje przekonanie o braku blokowania produkcji własnego testosteronu przez primobolan, to nie jest prawda. Primobolan hamuje produkcje testosteronu co potwierdziły badania naukowe.

Skutkami ubocznymi, które mogą pojawić się u osób wrażliwych będzie głównie łysienie, tłusta skóra. Spowodowane jest to tym, że Enantan metenolonu to pochodna DHT. Przy wyższych dawkach warto się zaopatrzyć w finasteride, medykament który skutecznie blokuje enzym 5-alfa reduktazę odpowiedzialny za przekształcanie androgenu do DHT.

Primobolan depot był produkowany przez firmę Shering z Niemiec i pakowany w ampułki po 100mg. Obecnie Enantan metenolonu jest oferowany przez kilka firm undergroundowych.

Jakość takich środków jest różna.

Source: http://www.my-personaltrainer.it/sport/winstrol-stanazolo.htmlPrima di leggere l'articolo sul - Winstrol ® Stanozololo - accertati di essere a conoscenza degli effetti collaterali e delle ripercussioni legali derivanti dall'utilizzo degli steroidi anabolizzanti (regolamentate dalla legge in materia antidoping 14 dicembre 2000, n. 376 e successivi aggiornamenti, e dalla legge in materia di disciplina degli stupefacenti D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e successivi aggiornamenti)

Winstrol ® è il nome commerciale dello stanozololo, uno steroide anabolizzante orale di origine sintetica. Nonostante sia un diretto derivato del diidrotestosterone lo stanozololo (conosciuto anche come stanazolo) ha un'attività androgena particolarmente bassa. A questa caratteristica contrappone un discreto effetto anabolico, anche se meno potente di altri steroidi anabolizzanti attualmente in commercio.

La sua efficacia in termini di effetti anabolici è comparabile a quella del Dianabol ® (un altro steroide orale), ma a differenza di questo non causa ritenzione idrica. Come il Dianabol, il Winstrol possiede un gruppo metile legato al carbonio 17, che viene aggiunto per evitare una rapida neutralizzazione epatica quando viene assunto per via orale. In ogni caso esistono anche molti prodotti a base di Stanazolo in forma iniettabile.

Al pari del Deca Durabolin ®, il Winstrol ® ha una bassa tendenza alla conversione in estrogeni. Per questo motivo non è normalmente necessario abbinarlo ad un anti-estrogeno (Nolvadex ® e/o Proviron ®) dato che effetti collaterali come ginecomastia e ritenzione interessano soltanto individui predisposti (diventano invece comuni se il Winstrol ® viene assunto ad alte dosi). Per questo motivo lo Stanazolo viene spesso utilizzato nei periodi preagonistici, quando la ritenzione idrica diventerebbe un serio problema per l'atleta.

Come accennato, il Winstrol ® esiste sia in forma orale che iniettabile (es. Rexogin ®). A seconda della casa farmaceutica che lo produce, lo Stanazolo può trovarsi in particelle più o meno grandi. Dato che lo Stanazolo viene spesso utilizzato in ambito veterinario, le forme a particelle più grandi sono adatte per animali di grossa taglia, in quanto richiedono un ago di dimensioni maggiori. Per gli atleti occorre trovare un compromesso tra comodità di iniezione e durata dell'effetto (tanto più le particelle sono grandi e tanto minori saranno le iniezioni necessarie).

Il Winstrol ® agisce direttamente su speciali proteine plasmatiche deputate al trasporto degli ormoni steroidei, come le SHBG (Sex Hormone Binding Globuline). Modulando l'attività di questi carriers lo Stanazolo aumenta la quota libera di altri ormoni (estradiolo, testosterone e diidrotestosterone, ma anche altri steroidi anabolizzanti assunti contemporaneamente). Per potenziare questo effetto lo Stanozololo viene spesso associato al Proviron ®, un antiestrogeno che, in questo caso, viene utilizzato per la sua grande affinità con le SHBG. Per legarsi a tali proteine il Winstrol ® ed il Proviron spaiano gìil legame tra ormoni e proteine plasmatiche, rendendoli liberi e migliorando di conseguenza gli effetti anabolizzanti complessivi.

Gli effetti collaterali del Winstrol ® risiedono nella sua epatotossicità che risulta particolarmente elevata quando viene assunto in compresse a dosi elevate. Non è tuttavia possibile escludere danni epatici anche nel caso si utilizzi la forma iniettabile (lo stress è inferiore ma prolungato nel tempo).

L'epatotossicità aumenta notevolmente quando il Winstrol viene associato ad altri steroidi anabolizzanti 17 alfa alchilati (formulazione orale). In tal caso si raccomanda massima precauzione (i cicli non dovrebbero superare le 6-8 settimane).

Lo stanozololo aumenta anche il rischio di malattie cardiovascolari, in quanto diminuisce la percentuale di colestorolo buono (HDL) a favore di quello cattivo (LDL), soprattutto in caso di somministrazione orale.

MODALITÀ D'ASSUNZIONE (penalmente perseguibile e associata a gravi e numerosi effetti collaterali) come sostanza anabolizzante nel bodybuilding: il Winstrol ® viene assunto a dosi di 15-25 mg al giorno (in compresse) o a dosi di 25-50 mg (forma iniettabile). Le donne utilizzano quantitativi inferiori, nell'ordine dei 5-10 mg, solitamente in forma orale, onde evitare un eccesso di effetti androgeni.

Nei cicli di massa il Winstrol ® viene solitamente combinato con altri potenti androgeni come testosterone, Dianabol o Anadrol 50 ®. In questo caso il Winstrol ® tende a bilanciare la situazione e l'attività estrogenica complessiva risulta inferiore rispetto all'assunzione dei singoli androgeni.

Nel periodo pregara il Winstrol ® viene associato ad altri anabolizzanti che non aromatizzano (non vengono convertiti in estrogeni), in modo da guadagnare definizione e densità muscolare.

NOTE: oltre ad essere uno dei più famosi steroidi anabolizzanti, il Winstrol ® è anche uno dei prodotti più contraffatti. Si consiglia pertanto di evitare il suo acquisto via internet o dal mercato nero.

EFFETTI ANABOLIZZANTI: 320*

EFFETTI ANDROGENIZZANTI: 30*

ATTIVITÀ ESTROGENICA: assente

ATTIVITÀ PROGESTINICA: non rilevante

* l'ormone di riferimento è il testosterone (100/100)

Tali indicazioni hanno esclusivamente scopo informativo e NON intendono in alcun modo sostituirsi al parere di un medico o favorire l'utilizzo di steroidi anabolizzanti, né tanto meno promuovere specifici prodotti commerciali, eventualmente indicati a puro scopo informativo. Il ricorso agli steroidi anabolizzanti al di fuori dell'ambito medico è una pratica pericolosa ed aberrante dalla quale ci discostiamo CONDANNANDOLA E SCORAGGIANDOLA nella maniera più assoluta. Si veda a tal proposito la lista degli effetti collaterali generici relativi agli steroidi anabolizzanti o quanto pubblicato in calce all'articolo. L'eventuale posologia e le modalità di utilizzo indicate per quanto concerne l'uso in ambito sportivo od estetico, NON hanno valenza di consiglio specifico; intendono bensì fornire un'informazione di carattere generale in linea con quanto diffuso dalle pubblicazioni scientifiche in materia (vedi bibliografia od altri testi sul doping), per limitare fenomeni di abuso, fermo restando che non esiste una posologia od una combinazione di farmaci sicura e priva di effetti collaterali. Per queste ragioni l'autore declina ogni responsabilità per danni, pretese o perdite, dirette o indirette, derivanti dall'utilizzo di tali informazioni.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE (con all'interno riferimenti bibliografici a pubblicazioni mediche internazionali): William Llewellyn's ANABOLICS 2007

Alcuni dei più comuni effetti collaterali a cui potresti andare incontro utilizzando Steroidi Anabolizzanti... Caso clinico: acne severa conglobata indotta da steroidi anabolizzanti androgeni. A) Il paziente al tempo della sua immagine corporea ideale; il 21enne bodybuilder ha avuto una storia di abuso di steroidi anabolizzanti androgeni.B) Acne conglobata severa; le lesioni includono papule, pustole, ascessi e ulcerazioni profonde. C) Paziente dopo sei settimane di terapia antibiotica antisettica (si notino gli esiti cicatriziali permanenti). Fonte: Lancet La ginecomastia, termine medico indicante l'abnorme crescita di tessuto mammario nell'uomo (immagine a lato), è un altro effetto collaterale macroscopico degli steroidi anabolizzanti. Se non affrontata tempestivamente con una terapia farmacologica opportuna, tale condizione risulta pressoché irreversibile; l'unica valida soluzione è rappresentata da un intervento chirurgico specifico. Nei soggetti geneticamente predisposti, l'alopecia androgenetica ("caduta dei capelli) e l'eccessiva crescita della peluria corporea rappresentano ulteriori effetti macroscopici indesiderati di queste sostanze. Tra gli altri effetti collaterali degli steroidi anabolizzanti, si ricordano: ipertensione, infertilità temporanea negli uomini, atrofia (rimpicciolimento) dei testicoli, ipertricosi e virilismo (nella donna, crescita dei peli e dei caratteri sessuali maschili), alterazioni mestruali, gravi anomalie dello sviluppo fetale (se assunti durante la gravidanza), blocco della crescita (se assunti durante l'adolescenza), disfunzioni epatiche, aumento del rischio cardiovascolare, aumento dell'aggressività e degli sfoghi di rabbia fino a veri propri quadri di psicosi e dipendenza fisica in caso di utilizzo prolungato (pensieri ed atteggiamenti omicidi durante l'assunzione, pensieri ed atteggiamenti suicidiari durante l'astinenza). La dipendenza psico-fisica nei confronti di tali sostanze fa sì che, anche iniziando un ciclo di assunzione a bassi dosaggi per limitare possibili effetti collaterali, l'utilizzatore - per quanto informato e "coscienzioso" - potrebbe cadere in un circolo vizioso per cui, al crescere delle dosi e dei tempi di assunzione, gli effetti collaterali diverrebbero sempre più gravi ed evidenti fino a sfociare nei casi limite, per questo solo apparentemente "esagerati", evidenziati nelle foto.

Alcuni dei più comuni effetti collaterali a cui potresti andare incontro utilizzando Steroidi Anabolizzanti...

Caso clinico: acne severa conglobata indotta da steroidi anabolizzanti androgeni.

A) Il paziente al tempo della sua immagine corporea ideale; il 21enne bodybuilder ha avuto una storia di abuso di steroidi anabolizzanti androgeni.B) Acne conglobata severa; le lesioni includono papule, pustole, ascessi e ulcerazioni profonde. C) Paziente dopo sei settimane di terapia antibiotica antisettica (si notino gli esiti cicatriziali permanenti). Fonte: Lancet

La ginecomastia, termine medico indicante l'abnorme crescita di tessuto mammario nell'uomo (immagine a lato), è un altro effetto collaterale macroscopico degli steroidi anabolizzanti. Se non affrontata tempestivamente con una terapia farmacologica opportuna, tale condizione risulta pressoché irreversibile; l'unica valida soluzione è rappresentata da un intervento chirurgico specifico.

Nei soggetti geneticamente predisposti, l'alopecia androgenetica ("caduta dei capelli) e l'eccessiva crescita della peluria corporea rappresentano ulteriori effetti macroscopici indesiderati di queste sostanze.

Tra gli altri effetti collaterali degli steroidi anabolizzanti, si ricordano: ipertensione, infertilità temporanea negli uomini, atrofia (rimpicciolimento) dei testicoli, ipertricosi e virilismo (nella donna, crescita dei peli e dei caratteri sessuali maschili), alterazioni mestruali, gravi anomalie dello sviluppo fetale (se assunti durante la gravidanza), blocco della crescita (se assunti durante l'adolescenza), disfunzioni epatiche, aumento del rischio cardiovascolare, aumento dell'aggressività e degli sfoghi di rabbia fino a veri propri quadri di psicosi e dipendenza fisica in caso di utilizzo prolungato (pensieri ed atteggiamenti omicidi durante l'assunzione, pensieri ed atteggiamenti suicidiari durante l'astinenza). La dipendenza psico-fisica nei confronti di tali sostanze fa sì che, anche iniziando un ciclo di assunzione a bassi dosaggi per limitare possibili effetti collaterali, l'utilizzatore - per quanto informato e "coscienzioso" - potrebbe cadere in un circolo vizioso per cui, al crescere delle dosi e dei tempi di assunzione, gli effetti collaterali diverrebbero sempre più gravi ed evidenti fino a sfociare nei casi limite, per questo solo apparentemente "esagerati", evidenziati nelle foto.

Source: http://www.balkan-pharma.com/steryd,Primobolan,20,c.xhtmlWatch video -cena Winstrol

What can you find on YouTube:

Szybka Bomba na temat Winstrolu

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed